Ceník kurzů a dalších služeb

Platný od 01. 11. 2019

Základní výcvik

U motocyklů 13 vyučovacích hodin, u os. automobilů 28 vyuč. hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut).

U motocyklů 13 vyuč. hodin, u os. automobilů 28 vyuč. hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut).

  AM, A111 900 Kč
  A212 900 Kč
  A13 900 Kč
  B10 500 Kč
  B automat11 500 Kč
  B + E6 500 Kč

Sdružený výcvik

  B + A1

19 500 Kč

  B + A2

20 500 Kč

  B + A

21 500 Kč

Rozšiřující výcvik

  R A1/A2 (3,5 jízdy)7 900 Kč
  R A1/A2 doplňková zkouška (2,5 jízdy)6 900 Kč
  R A1/A (3,5 jízdy)8 400 Kč
  R A1/B + A215 900 Kč
  R A1/B + A16 400 Kč
  R A2/A (3,5 jízdy)8 400 Kč
  R A2/A doplňková zkouška (2,5 jízdy)7 400 Kč
  R B/B 963 500 Kč

Individuální studium (rychlokurz)

  B14 900 Kč
  B automat15 900 Kč

Opravná zkouška

  Jízdy i test pro všechny skupiny400 Kč

Kondiční výcvik

Cena za vyučovací hodinu (45 minut)

  AM, A1300 Kč
  A2, A350 Kč
  AM, A1, A2, A + doprovodné vozidlo600 Kč
  B300 Kč
  B automat350 Kč

Ceník přezkoušení po zákazu řízení

  B – 1× kondiční jízda B, teorie, administrativa4 000 Kč
  B + A – 1× kondiční jízda B + 2,5 jízdy A, teorie, administrativa9 000 Kč
  A – 2,5× kondiční jízda A, teorie, administrativa7 400 Kč

Školení řidičů REFERENTŮ

  Cena dohodou 

Důležité informace

  • Kurzovné je možné zaplatit na splátky bez navýšení (během kurzu).
  • Model splátek: záloha při zahájení kurzu 2 000 Kč, další splátky dle odučených jízd. Uchazeč nebude připuštěn k závěrečné zkoušce, nebude-li částka plně uhrazena.
  • Při změně cen školného v průběhu výcviku zůstává v platnosti cena, jež byla platná v okamžiku zahájení výcviku.

Kurzovné lze také platit převodem na účet autoškoly 227601521/0600 (variabilní symbol je Vaše číslo matriky uvedené na průkazce).

Za neomluvenou jízdu:

    • u skupiny B minimálně 2 hodiny předem účtujeme 500 Kč.
    • u všech skupin A minimálně den předem do 20:00 hod. účtujeme 600 Kč.

Za neomluvenou účast na závěrečné zkoušce minimálně 24 hodin předem účtujeme 1 000 Kč.

Storno poplatek a přestup k jiné autoškole – 500 Kč, k této částce se přičte cena za odučené hodiny výuky a výcviku, popřípadě storno poplatky za neomluvené hodiny výcviku dle ceníku.

Zavřít Menu