Učebna

V učebně používáme moderní metody výuky, například dataprojektor a tablety. 

Výuka probíhá 2x týdně v odpoledních hodinách.

      

© 2018 Autoškola Kopecký