Ceník kurzů a dalších služeb

 platný od 1.1.2019

Základní výcvik  

u motocyklů 13 vyučovacích hodin, u os. automobilu 28 vyuč. hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut):

AM, A1  .................................. 10 900 Kč
A2  ........................................ 11 900 Kč
A    ........................................ 12 900 Kč
B    ........................................ 9 900 Kč
B automat .............................. 10 900 Kč
B+E ....................................... 6 000 Kč

Sdružený výcvik:

B + A1 .................................... 17 900 Kč
B + A2 .................................... 18 900 Kč
B + A   .................................... 19 900 Kč

Rozšiřující výcvik:

RA1/A2 .................................. 7 900 Kč
RA1/A2 doplňková zkouška........... 6 900 Kč
RA1/A   ................................... 8 400 Kč
RA1/B + A2 ............................. 15 300 Kč
RA1/B + A  .............................. 15 800 Kč
R A2/A       .............................. 8 400 Kč
R A2/A doplňková zkouška ......... 7 400 Kč
R B/B 96  ................................ 3 000 Kč

Individuální studium:
B ..............................................    13 900 Kč

B s automatickou převodovkou ..........    14 900 Kč

Opravná zkouška z jízdy:
Pro všechny skupiny ...................             300 Kč

Kondiční výcvik:

AM, A1 ....................................... 300 Kč/ vyučovací hodina (45 minut)
A2, A ......................................... 350 Kč/ vyučovací hodina
AM, A1, A2, A + doprovodné vozidlo .. 600 Kč/ vyučovací hodina
B .............................................. 300 Kč/ vyučovací hodina
B s automatickou převodovkou ........ 350 Kč/ vyučovací hodina

Ceník přezkoušení po zákazu řízení

B ..... 1x kondiční jízda B,teorie, administrativa .... 3 500 Kč
B+A .. 1x kondiční jízda A+B,teorie, administrativa .. 8 900 Kč
A ..... 2,5x kondiční jízda,teorie, administrativa .... 7 400 Kč


Školení řidičů REFERENTŮ (cena dohodou)

Za neomluvenou jízdu u skupiny B minimálně 2 hodiny předem účtujeme 500 Kč

Za neomluvenou jízdu u všech skupin A minimálně den předem do 20.00 účtujeme 600 Kč

Za neomluvenou účast na závěrečné zkoušce minimálně 24 hodin předem účtujeme 1000 Kč

Storno poplatek a přestup k jiné autoškole - 500 Kč, k této částce se přičte cena za odučené hodiny výuky a výcviku, popřípadě storno poplatky za neomluvené hodiny výcviku dle ceníku.

Kurzovné je možné zaplatit na splátky bez navýšení (během kurzu).
Model splátek: záloha při zahájení 2000,- Kč, další splátky dle dohody.
Uchazeč nebude připuštěn k závěrečné zkoušce, nebude-li částka plně uhrazena.
Při změně cen školného v průběhu výcviku zůstává v platnosti cena, jež byla platná v okamžiku zahájení výcviku.

Možnost též platit převodem na účet Autoškoly 227601521/0600 (Variabilní symbol zjistíte na své kartě v systému nebo si o něj požádejte v autoškole.)

© 2019 Autoškola Kopecký