Ceník kurzů a dalších služeb

 platný od 1.1.2019

Základní výcvik  

u motocyklů 13 vyučovacích hodin, u os. automobilu 28 vyuč. hodin (1 vyuč. hodina = 45 minut):

AM, A1  .................................. 10 900 Kč
A2  ........................................ 11 900 Kč
A    ........................................ 12 900 Kč
B    ........................................ 9 900 Kč
B automat .............................. 10 900 Kč
B+E ....................................... 6 000 Kč

Sdružený výcvik:

B + A1 .................................... 17 900 Kč
B + A2 .................................... 18 900 Kč
B + A   .................................... 19 900 Kč

Rozšiřující výcvik:

RA1/A2 .................................. 7 900 Kč
RA1/A2 doplňková zkouška........... 6 900 Kč
RA1/A   ................................... 8 400 Kč
RA1/B + A2 ............................. 15 300 Kč
RA1/B + A  .............................. 15 800 Kč
R A2/A       .............................. 8 400 Kč
R A2/A doplňková zkouška ......... 7 400 Kč
R B/B 96  ................................ 3 000 Kč

Individuální studium:
B ..............................................    13 000 Kč

B s automatickou převodovkou ..........    14 000 Kč

Opravná zkouška z jízdy:
Pro všechny skupiny ...................             300 Kč

Kondiční výcvik:

AM, A1 ....................................... 300 Kč/ vyučovací hodina (45 minut)
A2, A ......................................... 350 Kč/ vyučovací hodina
AM, A1, A2, A + doprovodné vozidlo .. 600 Kč/ vyučovací hodina
B .............................................. 300 Kč/ vyučovací hodina
B s automatickou převodovkou ........ 350 Kč/ vyučovací hodina

Ceník přezkoušení po zákazu řízení

B ..... 1x kondiční jízda B,teorie, administrativa .... 3 500 Kč
B+A .. 1x kondiční jízda A+B,teorie, administrativa .. 8 900 Kč
A ..... 2,5x kondiční jízda,teorie, administrativa .... 7 400 Kč


Školení řidičů REFERENTŮ (cena dohodou)

Za neomluvenou jízdu u skupiny B minimálně 2 hodiny předem účtujeme 500 Kč

Za neomluvenou jízdu u všech skupin A minimálně den předem do 20.00 účtujeme 600 Kč

Za neomluvenou účast na závěrečné zkoušce minimálně 24 hodin předem účtujeme 1000 Kč

Kurzovné je možné zaplatit na splátky bez navýšení (během kurzu).
Model splátek: záloha při zahájení 2000,- Kč, další splátky dle dohody.
Uchazeč nebude připuštěn k závěrečné zkoušce, nebude-li částka plně uhrazena.
Při změně cen školného v průběhu výcviku zůstává v platnosti cena, jež byla platná v okamžiku zahájení výcviku.

Možnost též platit převodem na účet Autoškoly 244408053/0800 (O variabilní symbol si požádejte v autoškole.)

© 2019 Autoškola Kopecký